Nordic Political Science Association
Country: Finland 
Discipline: Political Science 
Website: http://sockom.helsinki.fi/nopsa
Contact: Bitr.professor Stefan Sjöblom 
Address: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 
  POBox 16 
  University of Helsinki 
  00014 Helsinki 
  Finland 
email: [email protected], [email protected] 

« close